ورود / ثبت‌نام ثبت درخواست

امتیازهای استفاده از آثار هنری در محیط های کاری

شرکت‌ها و سازمان‌ها باید دیدگاه‌شان را نسبت به استفاده از آثار هنری در محیط کار تغییر دهند، به این معنی که اثر هنری یک وسیله‌ی دکوراتیو بی‌اهمیت و صرفاً تزیینی نیست. شرکت‌هایی که در دفاتر کارشان از نقاشی، آثار هنری چاپی، عکس یا مجسمه استفاده می‌کنند نه‌تنها از تأثیر مثبت این آثار بر  روی کارکنان‌شان […]