ورود / ثبت‌نام ثبت درخواست

گزارش عصرانه (۱) کارمان؛ «زمانی برای اتحاد بین سرمایه گذاران»

آیا ایران از این وضعیت اقتصادی فعلی سالم بیرون می‌آید؟  «زمانی برای اتحاد بین سرمایه‌گذاران»  اولین برنامه از مجموعه‌ی عصرانه‌های کارمان در شهریور ماه با حضور دانشگاهیان و افراد بنام و دارای پیشینه‌ی حرفه‌ای در حوزه‌ی صنعت و تجارت و کارآفرینی، از جمله مدیران عامل و رؤسای هیئت‌مدیره و تصمیم‌گیران شرکت‌های بزرگ سهامی برگزار شد. […]