ورود / ثبت‌نام ثبت درخواست

گزارش عصرانه (۴) کارمان؛ «انعطاف؛ رمز دستیابی به توسعه پایدار»

«نیاز داریم که بیشتر یاد بگیریم و در دنیای امروز بیشتر در کنار هم باشیم» عصرانه‌ی چهارمِ کارمان، طبق روال و نظم سابق در روز یکشنبه، ۵ اسفند در خانه‌ی کارمان برگزار شد. موضوع این برنامه «‌چالش‌ها و فرصت‌های برندسازیِ صنعت خرده‌فروشی در دوران رکود اقتصادی»، بود و دکتر محمود محمدیان عضو هیأت علمی دانشگاه […]