ورود / ثبت‌نام ثبت درخواست

با کارمان بدویم

وقتی شرایط از هر جهت شبیه فرمان ایست عمل می‌کند، چه کار باید کرد؟ ادامه بدهیم یا متوقف شویم؟ آیا مانند دوندگانی هستیم که رفته‌رفته فکر می‌کنیم دیگر توان ادامه دادن نداریم؟ این بار با کارمان بدویم… این برنامه یک نیمه‌ماراتن یک‌روزه است. در این برنامه خانه‌ی کارمان گروهی از دوندگان را اغلب صاحبان کسب‌وکارها […]