ورود / ثبت‌نام ثبت درخواست

موسیقی همراه رویدادهای کارمان

راه‌هایی برای پیوند جنبه‌های گوناگون «کسب‌وکار» و «هنر» وجود دارد، اما پیدا کردنِ راهی که روح و فلسفۀ وجودی این دو را به هم پیوند دهد، سخت است. شاید کلمۀ کلیدی خلاقیت است. از زمانی که در شیوه‌های کسب‌وکار تغییراتی بنیادین به وجود آمد و کارکرد اشکال سنتی‌اش متحول گشت، خلاقیت نیز جزئی جدانشدنی از […]