ورود / ثبت‌نام ثبت درخواست

عضویت

شما می‌توانید با عضویت در خانه‌ی کار و دیدار کارمان، به عنوان یک باشگاه خصوصی ویژه‌ی حرفه‌مندان، از مزایای ویژه‌ی اعضا استفاده فرمایید. در هر حال، و در هر یک از خانه‌های کار و دیدار که باشید، تجربه‌ی شما دربرگیرنده‌ی سه ویژگی اصلی است: اول، دریافت میزبانی و خدماتی در سطح استانداردهای روز دنیا؛ دوم، ارتباط با جامعه‌ای منتخب و برجسته، و برخورداری از فرصت معاشرت و تعاملات حرفه‌ای؛ سوم، حضور در فضایی با معماری بااصالت و طراحی داخلی فکرشده و بهره‌مندی از محیط پیرامونی زیبا و سرشار از فراغ بال.

 

عضویت کار

مناسب افرادی‌ست که به صورت انفرادی فعالیت دارند و با افراد دیگر به‌ندرت جلسه دارند.

امکان استفاده از فضاهای عمومی کارمانِ تهران

از ۸ صبح تا ۶ عصر در طول روزهای کاری هفته

۱ نفر مهمان، تا ۵ جلسه‌ی ۲ساعته در هر ماه

با هماهنگی قبلی، در فضاهای عمومی برای میهمان بیش از ۱ نفر و یا خارج از وضعیت ذکرشده، لازم است اتاق جلسات رزرو شده و یا هزینه ورودی یک‌روزه پرداخت شود.
۱۰۰ درصد تخفیف

برای شرکت در رویدادهای کارمان، به صورت محدود

چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.
۴۰ درصد تخفیف

شرکت در کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای کارمان

چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.
۲۰ درصد تخفیف

در رزرو اتاق‌های جلسات

درخواست عضویت

عضویت همکار

مناسب افرادی‌ست که به صورت انفرادی کار می‌کنند و در عین حال اغلب جلسات دو نفره دارند.

امکان استفاده از فضاهای عمومی کارمانِ تهران

از ۸ صبح تا ۶ عصر در طول روزهای کاری هفته

۱ نفر مهمان، به صورت نامحدود

با هماهنگی قبلی، در فضاهای عمومی برای میهمان بیش از ۱ نفر و یا خارج از وضعیت ذکرشده، لازم است اتاق جلسات رزرو شده و یا هزینه ورودی یک‌روزه پرداخت شود که شامل ۳۰ درصد تخفیف است.
۱۰۰ درصد تخفیف

برای شرکت در رویدادهای کارمان، به صورت محدود

چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.
۴۰ درصد تخفیف

شرکت در کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای کارمان

چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.
۲۰ درصد تخفیف

در رزرو اتاق‌های جلسات

۵ درصد تخفیف

برای رزرو فضا برای برگزاری رویداد و کارگاه آموزشی

درخواست عضویت

عضویت مستشار

مناسب افرادی‌ست که اغلب در انواع مشاغل مشاوره‌ای فعال هستند و گاهی به یک دفتر کار اختصاصی موقت نیاز دارند.

استفاده‌ی رایگان به مدت ۲۴ ساعت غیرمتناوب و ثابت از یکی از اتاق‌های جلسات

به انتخاب کارمان

۵ نفر مهمان، به صورت نامحدود

با هماهنگی قبلی
۱۰۰ درصد تخفیف

برای شرکت در رویدادهای کارمان، به صورت محدود

چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.
۴۰ درصد تخفیف

شرکت در کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای کارمان

چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.
۲۰ درصد تخفیف

در رزرو اتاق‌های جلسات

۵ درصد تخفیف

در رزرو فضا برای برگزاری رویداد و کارگاه آموزشی

درخواست عضویت