ورود / ثبت‌نام ثبت درخواست
کارگاه آموزشی آبگون

گزارش دوره دوم کارگاه آموزشی آبگون

با قدرت اما همچون آب روان سازمانتان را رهبری کنید   فصل دوم کارگاه آموزشی آبگون برگزار شد. رهبری موضوع امروز و دیروز نیست. به قول مارشال گلد اسمیت (یکی از مربیان برجسته‌ی اجرایی که در ارائه‌ی مشاوره به مدیران پیشگام است.) از زمان غارنشینی تجربه‌ی رهبری خلق شده و وجود داشته است؛ چراکه انسان […]